Fitxa de espectacle

What an odissey!

Companyia: Fòrum Teatre i Educació / Forum Theatre & Education S.L.


Més dades

Grècia, segle IX a.C. Bressol de la filosofia i el pensament occidental.

El cec poeta Homer ja no entreté a ningú amb les seues històries. El poble grec no està ja disposat que ho embruten sempre amb les mateixes batalles. És per això pel que Homer vaga pels carrers sense destí ni diners.

Però la seua sort canviarà quan trobe Ulisses, un marí que camina perdut per Grècia i que, per molt que ho intente, no pot tornar a sa casa amb la seua família. Homer demanarà a Ulisses que li conte la causa de la seua desgràcia i este acabarà relatant la famosa aventura de la "Odissea".

Mentrestant, en Ítaca, la pàtria natal d'Ulisses, la seua esposa, Penélope, continua esperant el seu marit mentres va teixint una gran mortalla. Es veu contínuament pressionada pels altres nobles, que encabotats que Ulisses hi ha mort, volen casar-se amb ella.

Aconseguirà el nostre Ulisses trobar d'una vegada el camí cap a la seua anhelada Ítaca?

Tindran clemència els déus grecs d'este pobre marí, o, pel seu contra, li faran perir en el seu intent?

Una història repleta d'aventura, mitologia, comèdia, herois i bona literatura.


SINOPSIS


Grecia, siglo IX a.C. Cuna de la filosofía y el pensamiento occidental.

El ciego poeta Homero ya no entretiene a nadie con sus historias. El pueblo griego no está ya dispuesto a que lo aburran siempre con las mismas batallas. Es por eso por lo que Homero vaga por las calles sin destino ni dinero.

Pero su suerte cambiará cuando encuentre a Ulises, un marino que anda perdido por Grecia y que, por mucho que lo intente, no puede regresar a su casa con su familia. Homero pedirá a Ulises que le cuente la causa de su desgracia y éste acabará relatando la famosa aventura de la "Odisea".

Mientras, en Ítaca, la patria natal de Ulises, su esposa, Penélope, sigue esperando a su marido mientras va tejiendo una gran mortaja. Se ve continuamente presionada por los otros nobles, que empecinados en que Ulises ha muerto, quieren casarse con ella.

¿Conseguirá nuestro Ulises encontrar de una vez el camino hacia su ansiada Ítaca?

¿Tendrán clemencia los dioses griegos de este pobre marino, o, por su contra, le harán perecer en su intento?

Una historia repleta de aventura, mitología, comedia, héroes y buena literatura.


Logo Culturarts

Plaça Viriato s/n · 1er. pis
46001 València
Tel. 961 20 65 38 · 961 20 65 00
biblioteca_teatre_ivc@gva.es
medina_fer@gva.es