Fitxa de companyia

El Pont Flotant

Direcció: Baró de Patraix, 5 baix esquerra
Població: València
C.P.: 46018
Telèfon: 96 341 38 38 / 646 012 761
E-Mail: oficinaflotant@gmail.com
Web: http://www.elpontflotant.es


Documents per a consultar en la sala


Detalls


El Pont Flotant és una companyia formada per estudiants de teatre que, en acabar els estudis a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, allà per l'any 2000, decideixen reunir-se per a continuar amb la seua formació actoral.
Assessorats en un primer moment per Leopoldo Aranda (actual director de l'E.S.A.D de València) i més endavant per Isabel Úbeda (antiga actriu de l'Odin Teatret), comencen un treball d'entrenament psicofísic i d'investigació teatral molt proper als ensenyaments d'Eugenio Barba i el seu Odin Teatret. Això ha portat a la companyia a viatjar en dues ocasions a Holstebro (Dinamarca) per conèixer de primera mà este sistema de treball.
Parallelament a la seua activitat d'exhibició teatral, El Pont Flotant manté un espai propi, la Sala Flotant, dedicat a aspectes pedagògics, com són l'entrenament dels seus actors i l'organització (de manera desinteressada) de cursos i taules rodones amb professionals de l'escena valenciana. Això és, en definitiva, part del projecte de futur de la companyia: la creació d'un centre teatral amb una companyia estable en continua formació on puguen conviure l'ensenyament, la creació i l'exhibició.


El Pont Flotant es una compañía formada por estudiantes de teatro que, al acabar los estudios en la Escola Superior d'Art Dramàtic de València, aproximadamente el 2000, deciden reunirse para continuar com su formación actoral. Asesorados en un primer momento por Leopoldo Aranda (actual director de la ESAD de Valencia) y posteriormente por Isabel Úbeda (antigua actriz del Odin Teatret), comienzan un trabajo de entrenamiento psicofísico y de investigación teatral muy cercano a las enseñanzas de Eugenio Barba y su Odin Teatret. Eso ha llevado a la compañía a viajar en dos ocasiones a Holstebro (Dinamarca) para conocer de primera mano este sistema de trabajo.
Paralelamente a su actividad de exhibición teatral, El Pont Flotant mantiene un espacio propio, la Sala Flotant, dedicado a aspectos pedagógicos, como son el entrenamiento de sus actores y la organización (de manera desinteresada) de cursos y mesas redondas con profesionales de la escena valenciana. Eso es, en definitiva, parte del proyecto de futuro de la compañía: la creación de un centro teatral con una compañía estable en continua formación donde puedan convivir la enseñanza, la creación y la exhibición.

Espectacles

What a wonderful war!
Trànsit, el viatge de Juanillo Cabeza
Com a pedres / Como piedras
Exercicis d'amor/Ejercicios de amor
Algunes persones bones
Acampada
Jo de major vull ser Fermín Jiménez/Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez
Eclipsi Total
Les 7 diferències
El fill que vull tindre


Logo Culturarts

Plaça Viriato s/n · 1er. pis
46001 València
Tel. 961 20 65 38 · 961 20 65 00
Bibliowasap: 608 29 58 85
biblioteca_teatre@ivc.gva.es
fmedina@ivc.gva.es