Fitxa de espectacle

Nosferatu

Companyia: L'Entaulat Teatre


Documents per a consultar en la sala

  • 30/4 Programa de mà
  • DT/33 Nosferatu: ficha artístico-técnica.
  • V293 Grabación
  • V293_1 Grabación

Fitxa tècnica

Autor: Cubedo Capella, Manel
Direcció escènica: Cubedo Capella, Manel
Vestuari: Sánchez, Teresa
Ajudant de direcció: Gúmez, Marisa
Fotografia: Cubedo, Lluís, Jiménez, Vicente A.
Col·laboració: Teatres de la Generalitat
Maquinària: Cubedo, David
Manipulador: Gómez, Rosa, Sánchez, Teresa
Ajudant de producció: Gúmez, Marisa


Més dades


Nosferatu es un no mort, i si darrere d'aquesta definido tan pelada hi pot haver un desig de vida eterna, en aquest cas la historia ens mostra un drama terrorí-fic, que ho es tant per les seues conseqüéncies, com peí protagonista que les provoca.
El comte Drácula, en el que s'inspira Bram Stocker, es un presoner en 'espai que está obligat a romandre per sempre amb els mortals, deis qui s'alimenta i extrau el vertader elixir de la vida: la sang.
Pero no es aquest un ser tan sobrenatural com sembla, ja que per algunes de les seues activitats es pot pensar que la seua existencia es mes mundana que espiritual, perqué té necessitats: el sustent, el descans i el desig d'entendre mes les societats que va conei-xent, mes un drama bull al seu interior: está comple-tament sol i el seu eos no conserva la joventut desitja-da mentre l'amor fa una aparició trastocada i trágica.

Inspirada en la pel-lícula de F. W. MURNAU i en la novel-la de BRAM STOKER.


Representacions

Sala Moratín: 25/12/1996
Sala Carmelites: 23/05/1997


Logo Culturarts

Plaça Viriato s/n · 1er. pis
46001 València
Tel. 961 20 65 38 · 961 20 65 00
biblioteca_teatre@ivc.gva.es
fmedina@ivc.gva.es