Fitxa de espectacle

La cenicienta (Una opereta gótica)

Companyia: Lindsay Kemp Company


Documents per a consultar en la sala


Fitxa tècnica

Autor: Miranda, Carlos
Coreografia: Popper, Michael
Direcció escènica: Kemp, Lindsay
Il·luminació: Spradbery, John
Espai escènic: Kemp, Lindsay
Espai sonor: Miranda, Carlos
Vestuari: Sonnabend, Yolanda
So: Bachy, Pierre
Direcció musical: Miranda, Carlos


Més dades


La historia de la Ventafocs está íntimament fonamentada en una atmosfera de crueltat i intriga de classes i cap receptor del conté ignora aquest fet, per molt ¡ove que siga.
Una xiqueta perd la seua mare molt menuda i la seua vida prossegueix envoltada de penúries, injusticia ¡ humiliacions. Pero l'assumpció de la Ventafocs "de cendres a riqueses", s'a-consegueix grácies a conjurs mágics: venjats dones, resulten els seus sofriments i ridiculitzats els causants de les seues desgracies. No obstant, l'univers de la magia té dues cares: es capa? de produir encara una major infelicitat i tragedia... Aixó depén totalment de les ¡ntendons, bones o malvades, del brui-xot i del benefician de la seua magia. Ei conté de LA VENTAFOCS, des que fou contat originalment a Asia, mitjancant la seua revisió per Perrault, fins ais nostres dies, sempre aconse-gueix que ens identifiquem i ens sentim tristos amb l'heroína. Pero... qué passaria si aquesta heroína evolucionara de I'esclavitud al despotisme?... si la magia que l'assisteix no es encara mes que la llavor d'una mes gran intriga i injusticia? Es menyspreable que 'home siga pobre i desposséit deis plaers de la vida, pero son, potser, aquests plaers -que tants identifiquen amb riqueses, joies, bellesa exterior i, sobretot, poder- la resposta a la pobresa, l'esclavitud i la injusticia social.
La nostra VENTAFOCS es desenvolupará visualment i oníricament com un conté oral, mes que i'adaptadó d'un text escrit. La mare que adormeix el seu fill amb un conté, e canvia cada nit en contar-lo, com tants pares conten diferents variacions del mateix conté ais seus filis. I si tots hem escolta) la historia de LA VENTAFOCS alguna vegada, se'ns ofereix una versió diferent; com un ¡oglar que ens baila una gaveta abans mai no dansada,encara que reconeixem el ritme i la melodia.
Com en la unió entre escenografía i temática, propia de dneastes de la talla de Von Sternberg i Lubitsch, presenta-rem la nostra historia com un conté de misten i d'ombra. La música proveirá els ritmes i l'estructura i, ¡a sia mitjancant cancons, danses o narració sinfónica, la historia circulará sempre al voltant d'ella.
Dedicada a un públic de totes les edats, LA VENTAFOCS ens portará a món grotesc i a la comicitat d'espantall de la farsa del segle XVIII, i al joc d'ombres, estilitzaf i inquietant, de les faules neogótiques. Som molt lluny del món sentimental i camode de Disney o de 'humor simple de la Pantomime anglesa.
Aquesta versió del mes famas de tots els cantes folklórics, perdurará a a nostra memoria com un somni pecaminós i multicolor sobre la servitud, la cobdlcia i la compassió humana.


Representacions

Teatre Principal: 12/04/1994


Logo Culturarts

Plaça Viriato s/n · 1er. pis
46001 València
Tel. 961 20 65 38 · 961 20 65 00
biblioteca_teatre@ivc.gva.es
fmedina@ivc.gva.es