Fitxa de espectacle

Nosferatu

Companyia: L'Entaulat Teatre
Estrena: 26 de diciembre de 1996 en la Sala Moratín


Documents per a consultar en la sala

  • 30/4 Programa de mano
  • DT/33 Nosferatu: ficha artístico-técnica.
  • V293 Grabación
  • V293_1 Grabación

Fitxa tècnica

Autor: Cubedo Capella, Manel
Dirección escénica: Cubedo Capella, Manel
Vestuario: Sánchez, Teresa
Ayudante de dirección: Gúmez, Marisa
Fotografía: Cubedo, Lluís, Jiménez, Vicente A.
Colaboración: Teatres de la Generalitat
Maquinaria: Cubedo, David
Manipulador de títeres: Gómez, Rosa, Sánchez, Teresa
Ayudante de producción: Gúmez, Marisa


Més dades


Nosferatu es un no mort, i si darrere d'aquesta definido tan pelada hi pot haver un desig de vida eterna, en aquest cas la historia ens mostra un drama terrorí-fic, que ho es tant per les seues conseqüéncies, com peí protagonista que les provoca.
El comte Drácula, en el que s'inspira Bram Stocker, es un presoner en 'espai que está obligat a romandre per sempre amb els mortals, deis qui s'alimenta i extrau el vertader elixir de la vida: la sang.
Pero no es aquest un ser tan sobrenatural com sembla, ja que per algunes de les seues activitats es pot pensar que la seua existencia es mes mundana que espiritual, perqué té necessitats: el sustent, el descans i el desig d'entendre mes les societats que va conei-xent, mes un drama bull al seu interior: está comple-tament sol i el seu eos no conserva la joventut desitja-da mentre l'amor fa una aparició trastocada i trágica.

Inspirada en la pel-lícula de F. W. MURNAU i en la novel-la de BRAM STOKER.


Representacions

Sala Moratín: 25/12/1996
Sala Carmelites: 23/05/1997


Logo Culturarts

Plaça Viriato s/n · 1er. pis
46001 València
Tel. 961 20 65 38 · 961 20 65 00
Bibliowasap: 608 29 58 85
biblioteca_teatre@ivc.gva.es
fmedina@ivc.gva.es